SNIP SNAP SNUDE

– en poetisk og sanselig dans med døden.

Døden er forunderlig, fascinerende, mystisk og tabubelagt – en uundgåelig del af livet.

Døden kan man regne med.

I et rent sansebombardement, hvor det individuelle syn på døden flettes med forskellige kulturelle opfattelser af afslutningen på livet, tager forestillingen SNIP SNAP SNUDE døden under behandling. Det er danserens levende krop i leg med visuelle virtuelle elementer og døden som den evige dansepartner.

SNIP SNAP SNUDE sætter perspektiv på vores opfattelse af døden – din, min og naboens!

Forestillingen er en kollage, som gennem visuelle tableauer og ultrakorte stemningsgivende lydbilleder sammenstiller udvalgte vestlige symboler og klicheer om døden med realiteterne. SNIP SNAP SNUDE kaster lys på vores traditioner, vores berøringsangst og vores tabuer i forhold til døden og det er ikke uden sprækker til optimismen. Livet skal leves akkurat som døden skal mødes – de to er betinget af hinanden.

SNIP SNAP SNUDE

Idé og koreografi : Helle Bach

Interaktions design: Signe Klejs

Dansere: Johan Amselem, Anders Christiansen og Carina Raffel.

Lyddesign og komposition af musik: Emil Sebastian Bøll

Lysdesign: Anja Myung Hansen

Projektledelse: Kasper Egelund/ No Jazz

Produktion: dadadans

Administration: Projektcentret/ Dansens Hus

Varighed: 60 minutter

Minimum scenemål: 11 meters dybde x 9 meters bredde

Opførelser: Archauz, Århus, 4 – 10 april 2010. Kapellet på Assistens Kirkegården, København, 2 – 14 marts 2010.

SNIP SNAP SNUDE blev produceret med støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Willhelm Hansen Fonden, Kulturudviklings puljen – Århus kunstråd, Region Midtjylland og KBH. Kommune underskudsgarenti.

  • en
  • da